Kelab Ping Pong

SMK Sacred Heart,

Sibu, Sarawak, Malaysia.

AJK Kelab Ping Pong 2012

Guru Penasihat:

1.   CHONG CHIN FOH (K)

2.   NGU WU NGEAI

3.   LING SIEW PING

Pengerusi: Chieng Ching Hui (U6A3)

Naib Pengerusi: Chieng Ching Nguan (U6S3)

Setiausaha: David Yii Guang Hao (4S1)

Naib Setiausaha: Brandon Wong Jung Yao (4S1)

Bendahari: Jackson Yii Guang Jie (3A1)

Naib Bendahari: Kiing Kiu Hou (U6S3)

AJK: Jerry Tham Jia Xing (3A1)

          Ling Hang Jung (3A1)

          Julian Kie Chang Ming (4S1)

          Kho Hou Yong (4S1)

          Richard Tie Sing Wan (4S1)

          Liu Nian Sheng (4S2)

Jackson Yii Guang Jie: Johan dalam MSS Sarawak 2012
Pasukan Sekolah MSSG Sibu Tahun 2012