Kelab Ping Pong

SMK Sacred Heart,

Sibu, Sarawak, Malaysia.

PERLEMBAGAAN KELAB

 

1.        NAMA                            : KELAB PING PONG SMK SACRED HEART

ALAMAT       : JALAN OYA , SIBU

2.        NO. PENDAFTARAN :   /

3.        MATLAMAT

3.1         Membolehkan pelajar supaya berpeluang memperlajari teknik Ping Pong yang merupakan salah

satu sukan yang digemari oleh orang ramai.     

4.        OBJEKTIF

4.1   Pelajar dapat menguasai kemahiran yang diajar oleh jurulatih.

4.2   Pelajar dapat mewakili sekolah dalam pertandingan.

5.        KEAHLIAN

5.1         Dibuka kepada semua pelajar sekolah.

5.2         Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan aktiviti kelab ini.

6.        GURU PENASIHAT

6.1         Guru penasihat adalah daripada guru sekolah ini.

6.2         Guru penasihat hendaklah memberi nasihat dan mempunyai kuasa mutlak merancang, melaksana atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu.

6.3         Guru Penasihat hendaklah sentiasa hadir dan bersama-sama ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan

6.4         Guru Penasihat mempunyai kuasa membuat penilaian kokurikulum.

7.        AHLI JAWATANKUASA

7.1         Dilantik semasa Mesyuarat Agung.

7.2         Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai AJK.

7.3         Pemilihan AJK secara undian.

7.4         AJK Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.

7.5         AJK yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakkan jawatan kepada Guru Penasihat.

7.6         Ahli AJK Kelab hendaklah terdiri :

Pengerusi

Naib Pengerusi

Setiausaha

N. Setiausaha

Bendahari

N. Bendahari

AJK

8.        KEWANGAN

8.1         Persatuan boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti.

8.2         Ahli-ahli dikehandaki membayar RM2 setahun kepada Bendahari. 

9.        KEHADIRAN / PENYERTAAN

9.1     Ahli-ahli kelab dikehandaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun.

 

10.     AKTIVITI

10.1   Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat Agung atau mesyuarat AJK.

10.2   Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan untuk pengetahuan    

ahli.

11.     PERATURAN-PERATURAN

11.1         Peraturan sekolah menjadi peraturan asas.

11.2         Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.

11.3         Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

12.     TINDAKAN DISIPLIN

12.1         Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan yang

ditetapkan.

12.2         Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut :

12.2.1         Amaran lisan

12.2.2         Amaran bertulis

12.2.3         Gantung keahlian

12.2.4         Pecat keahlian

12.3         Ahli yang dikenakan tindakan disiplin akan hilang semua hak keahlian.

12.4         Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.

13.     PINDAAN PERLEBMBAGAAN

13.1         Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda

13.2         Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, AJK, Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.

13.3         Satu mesyuarat khas yang dihadiri Guru Penasihat dan AJK akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.

13.4         Setiap pindaan yang diluluskan hendaklah dipamerkan di papan kenyataan kelab dan disahkan oleh Pengetua.

14.     PEMBUBARAN PERSATUAN

14.1       Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan kelab jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.

14.2       Segala hutang wajib dijelaskan baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.

15.     HAL-HAL LAIN

15.1      Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.

15.2      Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.

Jackson Yii Guang Jie: Johan dalam MSS Sarawak 2012
Pasukan Sekolah MSSG Sibu Tahun 2012