Kelab Ping Pong

SMK Sacred Heart,

Sibu, Sarawak, Malaysia.

 

 

PERANCANGAN KELAB PING PONG TAHUN 2010

SMK SACRED HEART, SIBU.

 

                   Perancangan Strategik

(Tahun 2006-2010)

Perancangan Taktikal

(2010)

Pelan Operasi

 

1.        Program Keahlian

 

1.1     meningkatkan keahlian  sebanyak 5% 

      setiap tahun.

1.2     meningkatkan penyertaan aktif 

      pelajar-pelajar tingkatan 3 hingga     

      tingkatan 5.

1.3     meningkatkan kemahiran ahli-ahli

      dalam sukan ping pong.

 

1. Projek Keahlian

 

Nama Projek : Kempen Keahlian

 

Objektif :

i.                      meningkatkan keahlian

ii.                     meningkatkan penyertaan pelajar-pelajar tingkatan 3 hingga tingkatan 5.

iii.                    Meningkatkan kemahiran.

 

Penetapan Dasar:

Tugas Guru penasihat, AJK Kelab Ping Pong.

 

Aktiviti:

i.                      Promosi dari kelas kekelas

ii.                     Borang  penyertaan ahli.

 

Pemantauan : Guru Penasihat.

 

 

 

1. Kempen Keahlian

 

Aktiviti :

i.                      Promosi dari kelas kekelas

ii.                     Kertas edaran

 

Nama Projek : Projek keahlian.

 

Tarikh Pelaksanaan:

Awal tahun dan April /Mei ( pelajar-pelajar ting. 6 bawah)

 

Perlaksanaan:

1.        Promosi AJK Kelab Ping Pong dari kelas kekelas .

2.        Mengedar borang penyertaan ahli ke setiap kelas.

 

Indikator Kejayaan:

Pelajar-pelajar tingkatan 3 hingga 5 berminat untuk menyertai kelab sebagai ahli atau memasuki pertandingan  ping pong secara terbuka.

 

 

 

2.        Program Pencapaian

 

 

2.1     meningkatkan penglibatan ramai ahli dalam pertandingan.

2.2     meningkatkan kemahiran /Skill  pemain-pemain untuk memasuki sesuatu pertandingan.

 

* Bawah 15 tahun

* Bawah 18 tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        Program Keceriaan

 

3.1     memberikan maklumat tentang perkembangan teknik-teknik pemainan ping pong kepada ahli.

3.2     Memberitahu ahli-ahli tentang hari-hari perjumpaan/ pertandingan  dan lain-lain.

3.3     Menceriakan sekolah .

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projek Perkembangan Ahli

 

 

Nama Projek : Kempen Perkembangan 

                       Ahli

 

Objektif :

i.                      meningkatkan penglibatan ramai ahli dalam pertandingan.

ii.                     Meningkatkan kemahiran pemain-pemain untuk bersedia menghadapi sesuatu pertandingan.

 

Penetapan Dasar:

Tugas Guru penasihat, pemain-pemain yang mewakili sekolah , AJK Kelab Ping Pong.

 

Aktiviti :

i.                      Pertandingan antara Ahli.

ii.                     Pertandingan Ping pong Terbuka.

 

 

Pemantauan : Guru Penasihat.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Projek Keceriaan

 

Nama Projek : menghias papan notis.

                      

 

Objektif:

     3.1 memudahkan sebaran maklumat

           tentang aktiviti kelab.

     3.2 memberi maklumat-maklumat

           tentang perkembangan dan teknik

           teknik para pemain ping pong.

3.3     menceriakan sekolah dan  

           penglibatan dalam program 3K

 

Penetapan Dasar:

Tugas Guru penasihat, AJK Kelab Ping Pong.

 

Aktiviti:

i.                      Prtandingan keceriaan papan notis

ii.                     Menukar maklumat dari masa ke semasa.

 

 

Pemantauan :

Guru penasihat Kelab Ping Pong

 

 

 

 

 

 

 

2. Meningkatkan Pencapaian dalam 

    Pertandingan

 

Aktiviti :

i.                      latihan 2 kali sebulan

ii.                     Pertandingan terbuka

iii.                    Pertandingan antara ahli.

 

Nama Projek : Pertandingan Ping Pong

 

 

Tarikh Pelaksanaan:

Sepanjang tahun

 

 

Perlaksanaan:

i.                      AJK mengedar borang penyertaan pertandingan

ii.                     Yuran penyertaan pertandingan telah ditetapkan oleh AJK.Tujuan untuk membeli hadiah.

iii.                    Menyelia dan mengadili perlawanan .

iv.                   Penyampaian hadiah semasa perhimpunan sekolah.

 

Indikator Kejayaan:

Pelajar-pelajar terdedah kepada kemahiran permainan yang lebih cemerlang.

 

 

 

3. Menghiasi Papan Notis.

 

Aktiviti : Pertandingan keceriaan papan

                notis

 

Nama Projek :  Pertandingan keceriaan

                          papan notis

 

Tarikh Pelaksanaan: Mac

 

 

Perlaksanaan:

i.                      membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan dan tajuk-tajuk /artikel yang akan ditampal.

ii.                     Setiap kumpulan mempunyai tugas tertentu.

 

 

Indikator Kejayaan:

Tempat ketiga dalam kategori sukan.

 

 

 

 

 

4         Program Kerohanian

 

 

4.1 meningkatkan semangat

      kerjasama antara ahli

4.2 menanam amalan mulia dalam

      penjagaan kawasan persekitaran.

4.3 mengeratkan hubungan

      silaturahim antara ahli.

 

4.Projek Amalan Gotong Royong ( Kerja Amal)

 

Nama Projek : meningkatkan amalan kerjasama dan gotong royong.

                      

 

Objektif:

i.                      meningkatkan semangat kerjasama antara ahli-ahli.

ii.                     Menanam amalan mulia dalam penjagaan kawasan persekitaran.

 

 

Penetapan Dasar:

Tugas Guru penasihat, AJK Kelab Ping Pong.

 

Aktiviti:

i.                      membersih, menyapu dewan  sekolah, bilik ping pong.

ii.                     Mengelap tingkap dan pintu.

iii.                    Mengemop lantai dewan.

 

 

Pemantauan :  Guru Penasihat.

 

 

4.Amalan Gotong Royong (Kerja

      Amal)

 

Aktiviti :

-          membersih, menyapu dewan sekolah  dan bilik Ping Pong.

-          Mengelap tingkap dan pintu cermin

-          Mengemop lantai dewan.

 

Nama Projek :

Gotong Royong

 

Tarikh Pelaksanaan:

Dua kali setahun.

 

Perlaksanaan:

i.                      menentukan tarikh, masa dan bidang tugasan masing-masing.

ii.                     Menyenaraikan peralatan yang perlu dibawa.

iii.                    Melaksanakan aktiviti gotong royong.

Indikator Kejayaan:

Tingkatkan kesedaran tentang kebersihan dan sikap Bantu membantu dapat dilihat semasa perjumpaan mingguan.

 

 

Disediakan oleh:  Chong Chin Foh ( Guru Penasihat Kelab Ping Pong )

Jackson Yii Guang Jie: Johan dalam MSS Sarawak 2012
Pasukan Sekolah MSSG Sibu Tahun 2012