Kelab Ping Pong

SMK Sacred Heart,

Sibu, Sarawak, Malaysia.

 

 

PERANCANGAN KELAB PING PONG TAHUN 2011

SMK SACRED HEART, SIBU.

 

                   Perancangan Strategik

(Tahun 2011-2015)

Perancangan Taktikal

(2011)

Pelan Operasi

 

1.      Program Keahlian

 

1.1  Meningkatkan keahlian  sebanyak 5% 

      setiap tahun.

1.2  Meningkatkan penyertaan aktif 

      pelajar-pelajar tingkatan 3 hingga     

      tingkatan 5.

1.3  Meningkatkan kemahiran ahli-ahli

      dalam sukan ping pong.

 

1. Projek Keahlian

 

Nama Projek : Kempen Keahlian

 

Objektif :

i.                     Meningkatkan keahlian

ii.                   Meningkatkan penyertaan pelajar-pelajar tingkatan 3 hingga tingkatan 5.

iii.                  Meningkatkan kemahiran.

 

Penetapan Dasar:

Tugas Guru penasihat, AJK Kelab Ping Pong.

 

Aktiviti:

i.                     Promosi dari kelas ke kelas

ii.                   Borang  penyertaan ahli.

 

Pemantauan : Guru Penasihat.

 

 

 

1. Kempen Keahlian

 

Aktiviti :

i.                     Promosi dari kelas ke kelas

ii.                   Kertas edaran

 

Nama Projek : Projek Keahlian.

 

Tarikh Pelaksanaan:

Awal tahun dan April /Mei ( pelajar-pelajar Ting. 6 bawah)

 

Perlaksanaan:

1.      Promosi AJK Kelab Ping Pong dari kelas kekelas .

2.      Mengedar borang penyertaan ahli ke setiap kelas.

 

Indikator Kejayaan:

Pelajar-pelajar tingkatan 3 hingga 5 berminat untuk menyertai kelab sebagai ahli atau memasuki pertandingan  ping pong secara terbuka.

 

 

 

2.      Program Pencapaian

 

 

2.1  Meningkatkan penglibatan ramai ahli dalam pertandingan.

2.2  Meningkatkan kemahiran /Skill  pemain-pemain untuk memasuki sesuatu pertandingan.

 

* Bawah 15 tahun

* Bawah 18 tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Program Keceriaan

 

3.1  Memberikan maklumat tentang perkembangan teknik-teknik pemainan ping pong kepada ahli.

3.2  Memberitahu ahli-ahli tentang hari-hari perjumpaan/ pertandingan  dan lain-lain.

3.3  Menceriakan sekolah .

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projek Perkembangan Ahli

 

 

Nama Projek : Kempen Perkembangan 

                       Ahli

 

Objektif :

i.                     Meningkatkan penglibatan ramai ahli dalam pertandingan.

ii.                   Meningkatkan kemahiran pemain-pemain untuk bersedia menghadapi sesuatu pertandingan.

 

Penetapan Dasar:

Tugas Guru penasihat, pemain-pemain yang mewakili sekolah , AJK Kelab Ping Pong.

 

Aktiviti :

i.                     Pertandingan antara Ahli.

ii.                   Pertandingan Ping pong Terbuka.

 

 

Pemantauan : Guru Penasihat.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Projek Keceriaan

 

Nama Projek : Menghias papan notis.

                      

 

Objektif:

     3.1 Memudahkan sebaran maklumat

           tentang aktiviti kelab.

     3.2 Memberi maklumat-maklumat

           tentang perkembangan dan teknik

           teknik para pemain ping pong.

3.3  Menceriakan sekolah dan  

           penglibatan dalam program 3K

 

Penetapan Dasar:

Tugas Guru penasihat, AJK Kelab Ping Pong.

 

Aktiviti:

i.                     Prtandingan keceriaan papan notis

ii.                   Menukar maklumat dari masa ke semasa.

 

 

Pemantauan :

Guru penasihat Kelab Ping Pong

 

 

 

 

 

 

 

2. Meningkatkan Pencapaian dalam 

    Pertandingan

 

Aktiviti :

i.                     Latihan 2 kali sebulan

ii.                   Pertandingan terbuka

iii.                  Pertandingan antara ahli.

 

Nama Projek : Pertandingan Ping Pong

 

 

Tarikh Pelaksanaan:

Sepanjang tahun

 

 

Perlaksanaan:

i.                     AJK mengedar borang penyertaan pertandingan

ii.                   Yuran penyertaan pertandingan telah ditetapkan oleh AJK.Tujuan untuk membeli hadiah.

iii.                  Menyelia dan mengadili perlawanan .

iv.                 Penyampaian hadiah semasa perhimpunan sekolah.

 

Indikator Kejayaan:

Pelajar-pelajar terdedah kepada kemahiran permainan yang lebih cemerlang.

 

 

 

3. Menghiasi Papan Notis.

 

Aktiviti : Pertandingan keceriaan papan

                notis

 

Nama Projek :  Pertandingan keceriaan

                          papan notis

 

Tarikh Pelaksanaan: Mac

 

 

Perlaksanaan:

i.                     Membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan dan tajuk-tajuk /artikel yang akan ditampal.

ii.                   Setiap kumpulan mempunyai tugas tertentu.

 

 

Indikator Kejayaan:

Tempat ketiga dalam kategori sukan.

 

 

 

 

 

4        Program Kerohanian

 

 

4.1 Meningkatkan semangat

      kerjasama antara ahli

4.2 Menanam amalan mulia dalam

      penjagaan kawasan persekitaran.

4.3 Mengeratkan hubungan

      silaturahim antara ahli.

 

4.Projek Amalan Gotong Royong ( Kerja Amal)

 

Nama Projek : Meningkatkan amalan kerjasama dan gotong royong.

                      

 

Objektif:

i.                     Meningkatkan semangat kerjasama antara ahli-ahli.

ii.                   Menanam amalan mulia dalam penjagaan kawasan persekitaran.

 

 

Penetapan Dasar:

Tugas Guru penasihat, AJK Kelab Ping Pong.

 

Aktiviti:

i.                     Membersih, menyapu dewan  sekolah, bilik ping pong.

ii.                   Mengelap tingkap dan pintu.

iii.                  Mengemop lantai dewan.

 

 

Pemantauan :  Guru Penasihat.

 

 

4.Amalan Gotong Royong (Kerja

      Amal)

 

Aktiviti :

-          Membersih, menyapu dewan sekolah  dan bilik Ping Pong.

-          Mengelap tingkap dan pintu cermin

-          Mengemop lantai dewan.

 

Nama Projek :

Gotong Royong

 

Tarikh Pelaksanaan:

Dua kali setahun.

 

Perlaksanaan:

i.                     Menentukan tarikh, masa dan bidang tugasan masing-masing.

ii.                   Menyenaraikan peralatan yang perlu dibawa.

iii.                  Melaksanakan aktiviti gotong royong.

Indikator Kejayaan:

Tingkatkan kesedaran tentang kebersihan dan sikap Bantu membantu dapat dilihat semasa perjumpaan mingguan.

 

 

Disediakan oleh:  Chong Chin Foh ( Guru Penasihat Kelab Ping Pong )

Jackson Yii Guang Jie: Johan dalam MSS Sarawak 2012
Pasukan Sekolah MSSG Sibu Tahun 2012